HomeSuy NiệmKhao Khát Nước Hằng Sống

Khao Khát Nước Hằng Sống

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A

Lời Chúa: Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2. 5-8; Ga 4, 5-42

Tin Mừng theo Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Chúa Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri-a bên bờ giếng Gia-cóp. Chúa đã biến đổi cơn khát tự nhiên nơi người phụ nữ này thành niềm khao khát siêu nhiên, khao khát “Nước Hằng Sống”. Đặc biệt, Chúa đã mạc khải cho chị Ngài chính là Đấng Thiên Sai và là Nước Hằng Sống. Ngài nói với chị “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây”(Ga 4, 26). Người phụ nữ Sa-ma-ri-a đã tin vào Lời Chúa Giê-su và chị khao khát có được “Nước Hằng Sống” ấy. Do đó, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sức mạnh kì diệu của việc gặp gỡ Thiên Chúa, đó là sự biến đổi tâm hồn.

Chúa Giê-su đã đi bước trước khi ngõ lời với người phụ nữ Sa-ma-ri-a: “Chị cho tôi xin chút nước uống” (Ga 4, 7). Cuộc đối thoại đầy ý nghĩa được bắt đầu và nó phá vỡ rào cản ngăn cách giữa người Do Thái và dân ngoại. Đối với Chúa Giê-su, không rào cản nào có thể cản trở việc thi hành sứ vụ của Ngài. Ngài đã đến với người phụ nữ Sa-ma-ri-a, nói chuyện với chị và mời chị ấy uống “Nước Hằng Sống.” Thứ đến, cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa vì nó bộc lộ sự khao khát thiêng liêng của người phụ nữ. Chị đến để kín múc nguồn nước tự nhiên cho nhu cầu thể lý của mình, nhưng Chúa Giê-su thấu suốt tâm hồn chị, chị đang khao khát một nguồn nước siêu nhiên, một nguồn nước cần thiết cho đời sống thiêng liêng của chị. Ngài nói với chị: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời” (Ga 4, 13). Thật vậy, nơi Chúa Giê-su có nguồn nước thiêng liêng thỏa mãn cơn khát tâm linh của chị ấy mãi mãi. Chị sẽ không còn khát nữa khi uống nước từ nguồn mạch ân sủng của Chúa. Do đó, cuộc gặp gỡ này rất quan trọng vì nó dẫn đến một sự biến đổi toàn diện. Sau khi trò chuyện với Chúa Giê-su, người phụ nữ đã nhận ra: bản thân chị là một tội nhân và Chúa Giêsu chính là Đấng Mê-si-a, và là Đấng Giàu Lòng Thương Xót. Đặc biệt, chị ấy đã trở thành chứng nhân nhiệt thành đem Tin Mừng của Chúa đến cho những người khác. Chị đã nói với mọi người: “Người thật là đấng cứu độ trần gian” (Ga 4, 42) và chị mời gọi họ đến gặp gỡ Chúa Giê-su. 

Hơn nữa, trình thuật sách Xuất hành cũng kể lại hành trình của dân Ít-ra-en trong sa mạc, nơi họ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhất là họ phải đối mặt với cơn khát. Dân Ít-ra-en đã phàn nàn với ông Mô-sê khi họ khát nước: “Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vầy” (Xh 17,3). Ông Mô-sê đáp lại lời càm ràm của họ bằng cách tìm kiếm sự hướng dẫn từ nơi Thiên Chúa. Chúa đã chỉ cho ông Mô-sê đập cây gậy vào một tảng đá để mạch nước từ đó chảy ra cho dân được thỏa cơn khát. Suy tư về câu chuyện của dân Ít-ra-en trong sa mạc, Thánh Augustinô khuyên nhủ mọi người hãy tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài khi họ gặp gian truân. Ngài dẫn dắt họ vượt qua mọi khó khăn thử thách” [1].

Chúng ta cũng đang đi trong hành trình “sa mạc” của Mùa chay. Đây là cơ hội thuận tiện giúp chúng ta nhìn lại chính mình: Chúng ta có hay phàn nàn với Chúa về những khó khăn thử thách trong cuộc sống hằng ngày không? Chúng ta có đang ôm lấy “vò nước tự nhiên” là những những an toàn giả tạo và lối sống trần tục, trong khi chúng ta đang khát “Nước Hằng Sống” là ơn phúc, là sự thật, và là sự công chính hóa của Chúa, giúp chúng ta vượt thắng mọi thử thách trên con đường lữ hành đức tin không? Thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng: phải cậy trông vào Chúa Ki-tô vì chúng ta được nên công chính nhờ đức tin và Tình yêu của Người (x. Rm 5, 1-2. 5-8).

Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến gặp gỡ Chúa Giê-su để cuộc sống và tâm hồn của chúng ta được Ngài hướng dẫn và biến đổi. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi: “Tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giê-su Ki-tô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giê-su gặp gỡ mình” [2]. Khi gặp gỡ Chúa Giê-su Ki-tô, chính Ngài sẽ thánh hóa con người của chúng ta trở nên những thụ tạo mới và trở nên chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. Noi gương như người phụ nữ Sa-ma-ri-a hôm nay, chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su để khám phá ra “cơn khát thiêng liêng” của chúng ta và tìm thấy “Nguồn Nước Hằng Sống” cho tâm hồn chúng ta qua Lời Chúa, Bí tích Hòa Giải, và Bí tích Thánh Thể, ngõ hầu tâm hồn chúng ta được thỏa cơn khát đó. Nhờ đó, chúng ta có thể trở nên những chứng nhân Tin Mừng đem Chúa đến với mọi người để họ cũng được gặp gỡ Chúa và được Chúa biến đổi.

Lạy Chúa là Cha chí ái, xin hướng dẫn và ban thêm ơn phúc cho chúng con trong hành trình “sa mạc” để chúng con luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng gặp gỡ Chúa trong cuộc sống hàng ngày để Tình yêu của Chúa biến đổi chúng con và giúp chúng con có thể làm chứng tá cho Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cũng cầu xin cho những người đang gặp đau khổ và thử thách gian truân, xin cho họ có thể cảm nhận được tình yêu và sự an ủi của Chúa trong cuộc sống của họ để họ luôn vững tin vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Danh, M.S.A.

Chú thích:

[1] Thánh Augustinô, Trình bày về Sách Thánh Vịnh.

[2] Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), số 3.

Mới Nhất

spot_img