HomeƠn GọiTu HộiTu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM)

Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM)

Tu Hội Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo

Viết tắt: I.C.M. (Incarnatio Consecratio Missio)

Thành lập: bởi Linh mục Micae Nguyễn Khắc Tước Việt Anh, tại Giáo phận Đà Lạt.

Linh đạo: Tu Hội Tận Hiến nhìn nơi Mầu nhiệm Nhập Thể như là ánh sáng soi đường trong đời sống thánh hiến và tông đồ, là động lực và sức mạnh cho những hoạt động truyền giáo.

Hoạt động: một số thành viên Tu Hội là Linh mục quản xứ các giáo xứ trong Giáo phận Đà Lạt. Các xã “vùng Loan” thuộc huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, nơi đồng bào người thượng Churu sinh sống là địa bàn chính hoạt động truyền giáo của các thành viên tu hội.

ĐIỀU KIỆN

– Ít nhất 18 tuổi,

– Có sức khoẻ tâm thần và thể lý,

– Có ý ngay lành muốn gia nhập vĩnh viễn vào tu đoàn và tận hiến cho Thiên Chúa bằng lời khấn tư để phục vụ Hội Thánh,

– Thường phải tốt nghiệp trung học phổ thông.

LIÊN HỆ

  Địa chỉ Nhà Mẹ:

   121 Đồng Tâm, Khóm Nam Thiên, P. 4, TP. Đà Lạt.

   Đt: 063 829835-822280.

   Tại TP. HCM:

   57 đường 154, P.Tân Phú, Q.9

   Đt: 08 8963951.

   Email: thanhicm@pmail.vnn.vn

Mới Nhất

spot_img